CINDERELLA - داستان TAM و CAM - بخش 1

اوضاع وقتی بدتر شد که یک دختر بچه تازه وارد خانه شد. مادر ناتنی CAM را پرستش می کرد - زیرا CAM نام دختر بچه بود - و او به شوهرش گفت که مرد در مورد TAM بیچاره دروغ می گوید که دیگر کاری با این مورد ندارد.

ادامه مطلب