کارگاه بین المللی مطالعات VIETNAMESE و مطالعات TAIWANESE 11/2019 (قسمت 1)

بزرگترین سمینار بین المللی یادگیری ویتنام در تایوان توسط مرکز آزمون ادبیات تایوان ، مرکز تحقیقات ویتنام ، گروه ادبیات تایوان ، دانشگاه ملی Thanh Cong با همکاری انجمن فرهنگ ویت دای ، بنیاد تایوان مبادله آسیایی در 23 ، 24 نوامبر برگزار شد ، 2019 در تایوان.

ادامه مطلب