مروارید خاور دور - FOOTSTEPS FOSSILISED (قسمت 1)

با توجه به قدم های متحجر شده در سفر به سمت جنوب ، که مهر خود را در سرزمین سایگون گیا دین باقی گذاشته اند - باید در مورد ساکنان ویتنام صحبت کنیم که قبلا در مناطق روستایی ویتنام زندگی می کردند (P.1) از شمال به مرکز .

ادامه مطلب