لاک پشت نرم Trionychidae

Trionychidae یک خانواده طبقه بندی از تعدادی از جنس های لاک پشت است که معمولاً به عنوان لاک پشت های نرم شناخته می شوند. این خانواده توسط لئوپولد فیتزینگر در سال 1826 ساخته شد.

ادامه مطلب