ادبیات سنتی و هنرهای سنگین ویتنام - قسمت 1

اکنون سعی می کنیم ادبیات باستانی و هنرهای رزمی را مورد مطالعه قرار دهیم. اول از همه ، اجازه دهید یک تکه تاریخ را شروع کنیم ، مانند برش چوب به تخته های برش ، از تاریخ سلسله نگوین با توجه به متریال Technique du peuple مواد Annamite توسط هنری Oger4 که در سال 1908-1909 در هانوی اجرا شده است.

ادامه مطلب

تلاشی برای مطالعه تاریخ فرهنگی فرهنگهای هنری VIETNAMESE TRADITIONAL - بخش 2

کتابچه راهنمای آموزش و یادگیری هنرهای رزمی در ویتنام نه تنها کتابهایی در مورد استراتژیها ، تاکتیکها بلکه همچنین در مورد "انتخاب روزهای خوب ، زمان خوب ، توجه نجومی و جغرافیایی و دیگران" است.

ادامه مطلب