ویتنام، تمدن و فرهنگ - صنعتگران

علاوه بر کسانی که خود را وقف فنون تغذیه و پوشاک می کنند، صنعتگران را می توان به شرح زیر تقسیم کرد: صنعتگرانی که روی فلز کار می کنند، صنعتگران سرامیک، صنعتگرانی که روی چوب کار می کنند، …

ادامه مطلب